Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bildiğimiz anlamda bir hastalık kabul edilemez. Yani bir organ sisteminin bozuk çalışması ile açıklanabilecek bir durum değildir. Çocukluktan başlayan ve “kendini düzenleme sistemi” diyebileceğimiz sistemin çocuğun uyumunu bozmasına ve yaşından beklenen bazı becerileri geliştirmesine engel olacak şekilde zayıf çalıştığı durumlar DEHB başlığı altında toplanabilir. Bu açıdan DEHB yi obesiteye benzetebiliriz. Obesite kendi başına bir sorun değildir ama kişinin uyumunu bozar, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi başka sorunlara zemin hazırlar. DEHB’de de benzer bir durum söz konusudur. Kendini düzenlemedeki yetersizlikler çocuğun dikkatini, duygularını ve davranışlarını düzenlemesini bozar. Bu nedenle de eğitiminde, arkadaş ve aile ilişkilerinde sorunlara neden olur. Giderek bu tür sorunların birikimi ile benlik saygısında düşme ve depresyon gibi başka ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir.