Hasta ergenleri ayırmada kullanılabilecek ruhsal ve bedensel uyaranlara işçilerle mesleksiz, öğrenci, mesleği bilinmeyen grubun tepkilerinin karşılaştırılması.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Emine Öztürk, Dr. Erol Göka.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi ;1986.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını, 1986, s:10-15.

 

Ethanol geri çekilme belirtilerinin tedavisinde chlormethiazole.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk , Psk Gül Hınçal, Psk. Serpil Güngör.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi; 1987.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını,1987,s:237-246.

 

Uykusuzluğa karşı yaklaşımımız nasıl olmalı?

Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk, Doç. Dr.Haluk Özbay

SSK Tıp Bülteni 1987: Sayı 1, S. 99-105.

 

Psikiyatri kliniklerinin uygulamalarındaki gelişmeler ve bir klinik çalışmasının sonuçları.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk, Psk Gül Hınçal, Psk Serpil Güngör.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,1988.

Toplum ve Hekim, Sayı: 46, Mart 1988, s:22-31.

 

Folie A’Famille: Çok ender rastlanılan bir sanrıya katılma bozukluğu.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Emine Öztürk, Dr. Erol Göka.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1988.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını, 1988, s:947-953.

           

Somatizasyon bozukluğu gösteren hastalarda semptomların dağılımı.

Dr. Nazmiye Ayhan, Dr. Emine Öztürk, Dr. Erol Göka, Psk Nedret Doğu, Psk. Sevda Aygen, Psk. Gülay Çivi, Psk. Bilge Alpdündar.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını, 1988, s:704-709.

 

Bir yılla sınırlı ergen psikodrama grubunun deneyimleri ve yeni öneriler.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk, Psk. Serpil Güngör, Psk. Nedret Doğu, Psk. Gül Hınçal, Psk. Bilge Alpdündar.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,1988.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını, 1988, s:400-404.

           

Serebrovasküler hastalıklarda mood değişiklikleri.

Dr.Nazmiye Ayhan, Dr.Zehra Arıkan, Dr. Emine Öztürk.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,1989.

SSK Tıp Bülteni,1992, Yıl 9, Sayı:4, Ekim – Aralık, s:53-58.

 

Ergen etkileşim grubunda terapötik faktörler.

Dr.Emine Öztürk, Doç.Dr. Haluk Özbay, Psk.Gül Hınçal, Dr. Mehmet Aybaş.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,1990.

Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını, 1990, s:161-174.

 

Bir erişkin etkileşim grup psikoterapisi çalışmasının terapötik faktörler açısından değerlendirilmesi.

Doç.Dr.Haluk Özbay, Dr.Emine Öztürk, Psk.Gül Hınçal.

SSK Tıp Bülteni, 1991, Yıl 8,Sayı: 5 s:53-59.

 

İlk kez SSK Ankara Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarla ilgili bir tarama çalışması.

Dr.Emine Öztürk, Dr.Cengiz Kılıç, Doç.Dr.Haluk Özbay.

SSK Tıp Bülteni, 1991, Yıl 8, Sayı:5, s: 65-70.

 

Ergenlikte benlik imajı: Çalışan ve öğrenci ergenler arasında karşılaştırmalı bir çalışma .

(Prof.Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü, 1991)

Doç.Dr.Haluk Özbay, Doç.Dr.Nail Şahin, Psk.Gül Hınçal, Psk.Serpil Güngör, Dr.Emine Öztürk, Dr.Mehmet Aybaş, Dr.Erol Göka, Dr.Aliye Mavili Aktaş.

Türk Psikiyatri Dergisi,1991, Cilt 2, Sayı 2, s:82-95.

 

Ergenlerde sigara alkol ve madde kullanımının benlik imajı, depresyon ve anksiyete ölçümleri ile ilişkileri.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Aliye Mavili Aktaş, Dr. Emine Öztürk, Doç.Dr. Nail Şahin, Psk. Serpil Güngör, Psk. Gül Hınçal.

Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 1991.

Düşünen Adam, 1991, Cilt 4, Sayı 3, s: 53-58.

 

Hekimlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine bir çalışma.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Haldun Soygür, Dr.Mehmet Aybaş, Dr. Melahat Sönmez, Dr.Asena Akdemir, Dr.Emine Öztürk, Dr.Perran Aybaş, Dr. İ.Kaya Elverici, Dr.Kutlu Kaptan.

Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1993; Cilt 1, Sayı 3, s:221-231.

           

Therapeutic factors in an adolescent psychodrama group.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk, Psk. Serpil Güngör, Psk. Gül Hınçal. 10. International Congress of Group Psychotherapies, 1989, Amsterdam.

Journal of Group Psychotherapy Psychodrama and Sociometry 1993, Cilt 46, Sayı 1; s:3-  11.

         

Ergenlerde grup psikoterapisi uygulamaları.

Dr. Emine Öztürk Kılıç, Doç. Dr. Haluk Özbay.

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1993, Cilt 1, Sayı 4, s:338-343

           

Çocuk cinsel istismarının psikiyatrik yönleri.

Dr. Emine Öztürk Kılıç

Nöropsikiyatri Arşivi, 1993. Cilt 30, Sayı 4, s: 453-458.

 

Gençlerde psikiyatrik hastalıkların tanısında karşılaşılan sorunlar.

Doç.Dr. Haluk Özbay, Dr. Sibel Dönbak, Dr. Emine Öztürk Kılıç

Türk Psikiyatri Dergisi, 1993. Cilt 4, Sayı 4, s: 259-265.         

 

Ergenlerin sosyal destek çevreleri: işçi ve öğrenciler arasında karşılaştırmalı bir çalışma.

Dr. Emine Öztürk Kılıç, Doç. Dr. Haluk Özbay, Doç. Dr. Erol Göka, Dr. Aliye Mavili Aktaş, Psk. Serpil Güngör.

Türk Psikiyatri Dergisi, 1994 Cilt 5, Sayı 2, sayfa: 119-125.

 

Ergenlik döneminde aile ve arkadaş ilişkileri.

Dr. Emine Öztürk Kılıç

Türk Psikiyatri Dergisi, 1994 Cilt 5, Sayı 2, sayfa: 113-118.

           

Psikiyatri kliniğine başvuran uçucu madde kullanan ergenlerin özellikleri.

Dr. Asena Akdemir, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Psk. İlkiz Altınoğlu, Psk.Bilge Alpdündar, Dr. Haluk Özbay.

Türk Psikiyatri Dergisi, 1994, Cilt 5, Sayı 3, s:213-216.

 

Parkinson Hastalığında depresyon.

Dr. Asena Akdemir, Dr. Sibel Dönbak, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Melahat Sönmez,

Hatice Kayımtu, Dr.Erol Göka, Dr. Sezai Berber, Doç. Dr. Haluk Özbay.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1993.

Türk Psikiyatri Dergisi 1995. Cilt 6, Sayı:4, S.277-285.  

 

Efficacy of moclobemide on mild and moderate depression; a comparison of dysthimic disorder and major depression.

Dr. Hakan Türkçapar,  Dr. Emine Öztürk Kılıç,  Dr. Ayhan Şiirin, Dr. Erol Göka, Dr. Haluk Özbay.

Congress of the European College of Neuropsychopharmacology , 1993; Budapeşte.

European Neuropsychopharmacology, 1993, Vol.3; s:355-356.

The New Journal of Medicine, 1995, Vol: 12, Number 1, p: 33-36.

           

Moclobemide and sertraline in the treatment of depressive disorder: A comparative study.

ACTA Psychicatrica Belgica. Dr. Sibel Dönbak, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr Hakan Türkçapar, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Ayhan Şirin, Dr.Asena Akdemir, Dr. Haluk Özbay.

ACTA Psychiatrica Belgica 1995; Vol :95, p:139-151.

 

J. M. Masson ve çağdaş psikoterapilere yönelik eleştirileri.

Dr. Emine Öztürk-Kılıç

Türk Psikiyatri Dergisi. 7: (1) 17-28.  1996.

 

26.Kleine- Levin Sendromu: İki olgu sunumu.

Dr. Nuray Atasoy, Dr. Emine Öztürk-Kılıç.

Türk Psikiyatri Dergisi. 8: (3) 223-227,  1997.

           

Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması -I: Biyolojik değişkenler.

Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Sibel Örsel, Dr. Asena Akdemir, Dr. Emine Kılıç, Dr. Haluk Özbay.

Türk Psikiyatri Dergisi, 8(4):249-254, 1997.

 

Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması II: Psikososyal Değişkenler.

Dr. Sibel Örsel, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Asena Akdemir, Dr. Emine Kılıç, Dr. Haluk Özbay.

Türk Psikiyatri Dergisi, 8(4):255-259, 1997.

 

29.Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic and nonmelancholic major depression: a comparative study.

Dr. Hakan Türkçapar, Dr Sibel Örsel, Dr Nalan İşcan, Dr. Asena Akdemir, Dr Emine Kılıç, Dr. Haluk Özbay.

Human Psychopharmacology, Vol 13: 21-27 (1998)

 

The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems.

Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Asena Akdemir, Dr. Sibel D. Örsel,  Dr. Nalan Demirergi, Dr. Ayhan Şirin, Dr. Emine Z. Kılıç, Dr. Haluk Özbay;

Journal of Affective Disorders, 54: 101-107,1999 

           

Sosyal Fobi Etyolojisine Yönelik Gelişimsel Bir Model

Doç. Dr. Emine Kılıç

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası : Cilt 52, sayı 1, s: 45-51, 1999

           

Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği, Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Ön Çalışması

Dr. Gülsen Erden, Doç. Dr. Emine Kılıç, Doç. Dr. Runa Uslu, Prof. Dr. Efser Kerimoğlu.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: cilt 6, sayı: 3, s: 143-149,1999.

 

Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerini Sürdüren Ailesel Etmenler

Doç. Dr. Emine Kılıç, Doç. Dr. Runa Uslu, Dr. Gülsen Erden, Prof. Dr. Efser Kerimoğlu

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: cilt 6, sayı: 3, s: 150-158,1999.

           

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Dr. Timur Oğuz, Doç. Dr. Emine Kılıç.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: cilt 6, sayı: 3, s: 172-181,1999.

 

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Affektif Bozukluk Hiperaktivite Ayırıcı Tanısı

Dr. Özgür Öner, Doç. Dr. Emine Kılıç,

Türk Psikiyatri Dergisi : Cilt 11, Sayı 1, s: 58-63. 2000

 

36. Brain SPECT findings in long-term inhalant abuse.

Dr. N. Özlem Küçük, Dr. Emine Kılıç, Dr. Erkan İbiş, Dr. Ayla Aysev, Dr. E.A. Gençoğlu, Dr. Gülseren Aras, Dr. A Soylu, Dr. G. Erbay.

Nuclear Medicine Communications, 2000 (21) 769-773.

 

Çocukların travmatik bir olaya ilişkin yaşantıları: Betimleyici bir çalışma

Dr. Runa Uslu, Dr. Emine Öztürk Kılıç

Kriz Dergisi, 8(2); 1-16. 

 

Depremzede ailelere yönelik koruyucu müdahale çalışması

Dr. Işık Sayıl, Dr.Saynur Canat, Dr. Recep Akdur, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Runa Uslu, Dr. Halise Devrimci Özgüven, Dr Bedriye Öncü, Dr. Serpil Doğan, Dr. Orhan Murat Koçak, Dr. Mustafa Kendi, Dr. Seçil Aldemir, Dr. Seda Çelik, Dr. Didem Öztop, Dr Asena Yalçın, Dr Ayşegül Yılmaz, Uzm. Psk, Sevgi Güney

Kriz Dergisi, 9 (1); 1-12.

 

The psychological effects of parental mental health on children experiencing disaster: The experience of Bolu earthquake in Turkey.

Dr. Emine Zinnur Kılıç, Dr. Halise Devrimci Özgüven, Dr. Işık Sayıl

Family Process, (2003)  vol: 42:(4) P: 485-495

 

Gelişimsel psikopatolojinin temel kavramları

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. (2003) Cilt: 10, Sayı: 3, S: 137-147.

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu psikofarmakolojisinde yeni gelişmeler

Dr. Cem Şengül, Dr. Ceyhan Balcı Şengül, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Nesrin Dilbaz

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. (2005) 15: 192-197.

 

Bir grup epilepsili çocukta depresyon ve anksiyete belirti düzeyi ile ilişkili faktörler

Dr. Ayhan Bilgiç, Dr. Savaş Yılmaz, Dr. Serap Tıraş, Dr. Gülhis Deda,

Dr. Emine Zinnur Kılıç;

Türk Psikiyatri Dergisi, 2006: 17(3): 165-172

 

Ruhsal bir hastalık olarak yeme bozuklukları.

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, (2006) Adolesan Özel Sayısı, 2(7): 45-51. 

 

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanısı alan çocuk ve ergenlerde emosyonel problemler.

Dr. Serap Teber, Dr. Savaş Yılmaz, Dr. Ayhan Bilgiç, Dr. Gülhis Deda, Dr. Emine Zinnur Kılıç;

Çocuk Dergisi, 2006: 6(1) 33-38

 

Ergenlik dönemindeki fırtına ve stress beyindeki değişikliklerle ilgili olabilir mi?

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 2007, Cilt 3, Sayı 3, S. 69-76

 

Is anxiety sensitivity a predictor of PTSD in children and adolescents.

Dr. Emine Zinnur Kılıç , Dr. Cengiz Kılıç , Dr. Savaş Yılmaz  (2008) Journal of Psychosomatic Research. Cilt: 65, s: 81-86.

 

Homosexual acts as a sign of gender identity confusion in adolescence: a case report.

Akca ÖF, Öncü B, Kılıç EZ. (2009) Nöropsikiyatri Arşivi, 46:(4) 203-205.

 

Asperger Bozukluğu ve Şizofreni Eştanısı: Klozapin Tedavisine Yanıt Veren Bir Ergen Olgu (2009)

Dr Ayhan Bilgiç, Dr. Birim Günay Kılıç, Dr Emine Zinnur Kılıç

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19 (4), 423-427.

 

Edema can be a handicap in treatment of anorexia nervosa.

Dr. Orhan Derman , Dr. Emine Zinnur Kılıç  (2009)

Turkish Journal of Pediatrics. 51(6): 593-597.

 

Psychiatric Symptoms and Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents with Psoriasis

Dr. Ayhan Bilgiç,  Dr. Özlem Bilgiç,  Dr. Aksun , Dr.  Eskioğlu; Dr. Emine Zinnur         Kılıç (2010)

Pediatric Dermatology 1-4; 2010

 

Depression, anxiety and health-related quality of life in children and adolescents with vitiligo.

Dr. Özlem Bilgiç ,  Dr. Ayhan Bilgiç, Dr. Akis , Dr. Eskioğlu, Dr. Emine Zinnur Kılıç      (2010)

Clinical and Experimental Dermatology,  36: 360-365

 

Effect of Relocation and Parental Psychopathology on Earthquake Survivor- Children’s Mental Health,

Dr. Cengiz Kılıç ,  Dr. Emine Zinnur Kılıç ,  Dr. İsmail Aydın (2011)

Journal of Nervous Mental Disease. 199: 335-341.

 

Bir İlköğretim Okulunda 12-15 Yaş Arası Ergenlerde Şiddet Davranışları: Bireysel ve Ailesel Etkenler.

Dr. Emine Zinnur Kılıç.

Nöropsikiyatri Arşivi

 

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Gençlik.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Emine Öztürk.

İletişim Yayınları, 1992.

           

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Doç. Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk.

Somgür Yayıncılık, 1993.

           

Aile Tedavilerinin Tarihçesi, Dr. Emine Öztürk Kılıç.

Aile Tedavileri kitabında ed: Prof. Dr. Efser Kerimoğlu,

1-12; Ankara, 1996.

 

Örneklerle Aile Terapisinin Temel Kavramları,

Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Asena Akdemir.

Aile Tedavileri kitabında. ed: Prof. Dr. Efser Kerimoğlu

S.: 82-111; Ankara, 1996.

 

Aile Terapisinin Temel Kavramları: Emine Kılıç, Runa Uslu, S. 423-435

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Ed: Işık Sayıl, ANTIP AŞ. Yayınları, 2000.

 

Çocuk Psikiyatrisinde Tedaviler, Emine Kılıç, Emel Kayatekin S.689-699

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları : Ed: Işık Sayıl, ANTIP AŞ. Yayınları, 2000

           

Adolesanla Genel Görüşme Nasıl Yapılır.

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı. (2004) TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Yayını. S. 311- 315.

 

Adolesan Döneminde Aile ve Akran İlişkileri.

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı. (2004) TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Yayını. S. 317- 320.

 

Adolesan Döneminde Ortaya Çıkan Sorunlara Yaklaşım.

Dr. Emine Zinnur Kılıç

Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı. (2004) TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Yayını. S. 321- 329.

 

Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalışması.

Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Dr. Saynur Canat, Dr. Emine Zinnur Kılıç, Dr. Selahattin Şenol, Dr. Neslihan Rugancı, Dr. Bedriye Öncü, Dr. Ayşe Hoşgör, Dr. Sedat Işıklı, Dr. Ayşe Avcı   

(Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Ergen Komisyonu)

TÜBA-UNFPA Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programı. Türkiye Bilimsel Akadamesi Raporları Sayı 4. (2004)

TÜBİTAK Matbaası, Ankara

 

Sosyal fobi gelişimi ve ailesel özellikler.

Dr. Emine Zinnur Kılıç.

Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler (ed) Doç. Dr. Nesrin Dilbaz. Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2006. S: 45-55.

 

Aile Terapileri

“Psikoterapi Yöntemleri” içinde eds.E. Köroğlu, H.Türkçapar. S. 229-273.

Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara. 2009.

 

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Sorunlar

” Ana-Baba Okulu” içinde. ed: Haluk Yavuzer. S: 256-283. Remzi Kitabevi.

İstanbul, 2011.

 

Çocuk Psikiyatrisinde Başlıca Klinik Sendromlar

“Nöroloji Temel Kitabı” içinde. ed: Murat Emre. S: 1481-1489. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2012.

 

KONGRE BİLDİRİLERİ VE POSTER SUNUMLARI

İşçi ve öğrenci ergenlerde benlik imajı, depresyon ve anksiyete ölçümleri ile aile özelliklerinin ilişkisi.

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Aliye Mavili Aktaş, Doç. Nail Şahin, Dr.Erol Göka, Dr. Mehmet Aybaş, Psk. Serpil Güngör, Psk. Gül Hınçal.

Sözel bildiri, 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 1991.

 

Ergenlerde Sigara, İçki ve Madde Kullanımı; benlik imajı,depresyon ve anksiyete ölçümleri

Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Aliye Mavili Aktaş, Doç. Nail Şahin, Dr.Erol Göka, Dr. Mehmet Aybaş, Psk. Serpil Güngör, Psk. Gül Hınçal.

Sözel bildiri, 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 1991.

 

Intern Hekimlerde Pratisyen Hekimlerde ve Asistan Hekimlerde Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

Dr. M. Aybaş,Doç. Dr. Haluk Özbay, Dr. Erol Göka, Dr. Emine Öztürk Kılıç, P.Okutan Aybaş.

Sözel bildiri, 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 1991.

 

Depresyon alt grupları şiddet ve biyolojik değişkenler.

Dr. Hakan Türkçapar, Dr Ayhan Şirin, Dr. Emine Öztürk , Dr. Sibel Dönbak, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Asena Akdemir, Dr. Haluk Özbay.

Sözel Bildiri, 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 27-30 Eylül 1995, İstanbul.

           

Depresif bozukluğu olan hastaların psikososyal özellikleri.

Dr. Sibel Dönbak, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Emine Öztürk, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Ayhan Şirin, Dr. Asena Akdemir, Dr. Haluk Özbay.

Sözel Bildiri, 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 27-30 Eylül 1995, İstanbul.

 

Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma.

Dr. Sibel Dönbak, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Emine Öztürk , Dr. Nalan Demirergi, Dr. Ayhan Şirin, Dr. Asena Akdemir, Dr. Haluk Özbay.

Sözel Bildiri, 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 27-30 Eylül 1995, İstanbul.

           

Efficacy of moclobemide on mild and moderate depression: a comparison of dysthymic disorder and major depression.

Dr.Emine ÖztürkKılıç, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Ayhan Şirin, Dr. Erol Göka, Dr. Haluk Özbay.

Poster Bildiri, European Neuropsychopharmacology. Abstracts of the VIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Budapest, Hungary  10-14 October 1993

           

A Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of depressive disorders.

Dr. Sibel Dönbak, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Ayhan Şirin, Dr. Asena Akdemir, Dr. Haluk Özbay.

Poster Bildiri, European Psychiatry, 1994 (Suppl) 165 Abstracts of the 7th Congress, Association of European Psychiatrists, Copenhagen, Danimarka, 18-22 Eylül 1994.

 

Parkinson Hastalığında Depresyon.

Dr. Asena Akdemir, Dr. Sibel Dönbak, Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Melahat Sönmez, Dr. Hatice Kayımtu, Dr Erol Göka, Dr Sezai Berber, Dr Haluk  Özbay.

Sözel bildiri, 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül, 4 Ekim 1993

 

The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems.

Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Emine Öztürk-Kılıç, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Sibel Dönbak, Dr. Asena Akdemir, Dr. Ayhan Şirin.

Poster bildiri. 10. Dünya Psikiyatri Kongresi. 23-28 Ağustos 1996. Madrid-İspanya.

 

The efficacy and safety of sertraline in Turkish depressive outpatients.

Dr. Cengiz Kılıç, Dr. Emine Öztürk-Kılıç, Dr. Ahmet Göğüş, Dr. Özge Canbek.

Poster bildiri .10. Dünya Psikiyatri Kongresi, 23-28 Ağustos, 1996. Madrid -İspanya.

 

Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic depression: a comparative study.

Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Sibel Dönbak, Dr. Nalan Demirergi, Dr. Emine Öztürk-Kılıç, Dr. Ayhan Şirin, Dr. Asena Akdemir, Dr. Ayhan Şirin.

Poster Bildiri. European Neuropsychopharmacology , Vol 6, Supp 1 (1996). Abstracts ECNP Regional Meeting. İstanbul

                       

Gençlerde uçucu madde bağımlılığının nedenleri

Dr. Emine Öztürk Kılıç, Dr. Ayla Aysev, Psk İlkiz Altinoğlu, Dr. Efser Kerimoğlu.

Sözel Bildiri 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi  Kongresi, 26-29 Nisan 1998, Sapanca.

 

Inhalant abuse in adolescents.

Dr. Ayla Aysev, Dr. Emine Kılıç.  

Poster bildiri. First International Conference on Child and Adolescent Mental Health.2-6 Haziran, 1998 Hong Kong

           

Factors affecting adolescent inhalant abuse.

Dr. Emine Kılıç, Dr. Ayla Aysev, Dr. İlkiz Dikmeer, Dr. Efser Kerimoğlu,

Sözel bildiri. IACAPAP-14.International Congress of the International Association for Child and Adolescent     Psychiatry and Allied Professions. 2-6 Ağustos, 1998. Stockholm,

           

Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini sürdüren ailesel etmenler

Dr. Emine Zinnur Kılıç, Dr. Runa Uslu, Dr. Gülsen Erden, Dr. Efser Kerimoğlu

Poster Bildiri: 6. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi.1999.Kapadokya.

(Rasim Adasal Poster bildiri ödülü)

 

Uçucu madde bağımlılarında beyin kan akımı değişikliklerinin ruhsal belirtilerle ilişkisi

Dr. Emine Kılıç, Dr. Ayla Aysev, Dr. Erkan İbiş, Dr. Özlem Küçük, Psk İlkiz Dikmeer, Dr. Efser Kerimoğlu

Poster Bildiri: 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2000.Antalya

 

Depremzede ailelere yönelik koruyucu müdahale çalışması

Dr. Işık Sayıl, Dr. Saynur Canat, Dr. Recep Akdur, Dr Emine Öztürk Kılıç, Dr.Runa Uslu, Dr.Halise Devrimci Özgüven, Dr.Bedriye Öncü, Dr. Serpil Doğan, Dr. Orhan Murat Koçak, Dr. Mustafa Kendi, Dr. Seda Çelik, Dr.Didem Öztop, Dr. Asena Yalçın, Psk. Sevgi Güney.

Poster Bildiri: 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2000.Antalya

 

Self-Perception Profile of Violent Adolescents.

World Congress of the IACAPAP, 22-26 August, 2004 Berlin

Poster Bildiri: Kılıç EZ. Erdoğan G.

 

20 “Asperger Bozukluğu ve Şizofreni Eştanısı: Klozapin Tedavisine Yanıt Veren Bir Olgu”. Bilgiç A., Kılıç B.G., Kılıç E.Z.,

Poster Bildiri:   20 – 23 Nisan 2006 Belek – Antalya,  16. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

 

21.: “ Cinsel eğitim almadan önce şahit olunan cinsel aktivitenin çocuğun ruhsal durumu üzerine etkileri ile ilgili bir olgu” Akça ÖF, Yılmaz S, Kılıç EZ

Poster Bildiri:  20 – 23 Nisan 2006 Belek – Antalya,  16. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

 

Collaboration Between The Clinic And The School: The Ideas And Expectations of Teachers on Mental Health Problems of Children and Their Treatment Process”

Polat Uluocak G, Kılıç E.Z.

Poster Bildiri:  18 th. World Congress of IACAPAP, 2008. 30 Nisan-3 Mayıs İstanbul: