Ergen Guruplarının Özellikleri:

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Psikodrama ve Grup Uygulamaları Sempozyumu,

28-29 Ocak 1993; Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 

Çocuk Cinsel İstismarı

Çocuk Hakları ve Psikiyatri Paneli,  3. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 11-14 Nisan 1993, Sapanca.

 

Aile Terapisinin Tarihçesi

A.Ü. Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri; Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalınca Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen : Aile Tedavisi Sempozyumu ªubat-1995

 

Aile Terapisinin Temel Kavramları

A.Ü. Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalınca Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen  Aile Tedavisi Sempozyumu, Şubat-1995

 

Madde Bağımlılığı  Paneli:

Ankara Eczacılar Odası Meslek İçi Eğitim Programı: 20.1.1996, Ankara

 

Sosyal Fobi Etiyolojisi

Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu

11-14 Nisan 1996 Antalya

 

Genel Tıpta Aile Yaklaşımı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Psikoterapisinde Değerlendirme Paneli,28 Haziran 1996

 

Uyuşturucu Madde ve Zararları

Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi ; 2.12.1997, Ankara

 

Gençlik ve kuşaklararası çatışma

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Gençlik Söyleşileri Paneli, 31.3.1998,  Ankara

 

İngiltere’de Çocuk Ruh Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Düzenlenişi

“Çeşitli Ülkelerde Çocuk Psikiyatrisi Kliniklerinin Organizasyonu” Paneli

8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 26-29 Nisan 1998, Sapanca

 

Çocuklarda Sosyal Fobi

Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu 19-22 Nisan 1999 Antalya

 

Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri ve Olası Sorunlar.

Samsun Atatürk İlköğretim Okulu Ana-Baba Eğitimi Paneli

8.Mayıs.1999, Samsun.

 

Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu sıklığını arttıran etmenler

“Deneyimler” paneli.

Ankara.Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalınca Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen  Travma ve Sonrası Sempozyumu, Şubat-2000, Ankara

 

Davranım bozukluğu ve gençlik suçluluğu

“Gençlik suçluluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu” paneli.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Ergen Günleri, Kasım,2000.Kuşadası

 

Gelişimsel Psikopatoloji Yaklaşımı

“Gelişim sürecine yeni bakışlar” paneli.

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen 5.Bahar Sempozyumu, Nisan, 2001.Antalya

 

Gelişimsel psikopatoloji paradigmasının temel ilkeleri ve obsesif kompülsif bozukluk

“Obsesif çocuk büyürken” paneli.

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2001. İstanbul

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuğun ailesine yaklaşım

“Örneklerle aile ve çift psikoterapisi” paneli.

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2001.İstanbul.

 

Toplumsal değişim içinde çocuk ve ergen gelişimi, aile ve çevre ilişkileri

Ulusal Adolesan Jinekoloji Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi

Eylül 2001 ; Kapadokya

 

Psikososyal Travmaya Yaklaşım Eğitimi

TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ekim 1999; Ankara

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Terapisi Ünitesi Çalışmaları: “Yansıtan Ekiple Çalışma”

Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, Mart 2002; İstanbul.

 

Travma sonrasında ergenlerde tedavi yaklaşımları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği, 7. Ergen Sempozyumu. Ekim 2002, Kocaeli.

 

Psychological effects of parental mental health on children experiencing disaster: two studies from Turkey.

XIV IFTA World Family Therapy Congress, 24-27 March, 2004, Istanbul, Turkey

 

Olgu Sunumu: B. Ailesi, istismar kuşkusu nedeni ile koruma altına alınan kardeşlerin aileye döndürülebilmeleri için bütüncül klinik yaklaşım

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVII. Sempozyum, Ankara, 2004.

 

Ergen Hasta ve Ailesine Yaklaşım

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVIII. Sempozyum: 15-16 Şubat 2005: Aile Terapileri II. Sempozyumu.

 

Genogramlardaki aile öyküleri.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVIII. Sempozyum: 15-16 Şubat 2005: Aile Terapileri II. Sempozyumu.

 

Ergen hasta ve ailesine yaklaşım: Aile bağlamı içinde ergenler.

15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: 21-24 Nisan, 2005, İstanbul

 

Sosyal fobik çocuklar ve ailesel özellikler.

Anksiyete Kongresi 2005, Tunus. 9-13 Mart 2005

 

Bir adolesan kimlik bocalaması olgusunun aile işlevleri açısından değerlendirilmesi.

10. Ergen Günleri 01- 03 Aralık 2005 İzmir.

 

Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalışması: Şiddet, alkol, madde kullanımı ve ruhsal belirtilerle ilişkisi. 

16. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 20- 23 Nisan 2006 Belek – Antalya.

  

Travma sonrası stres bozukluğu: Aile merkezli bakış.

16. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 20- 23 Nisan 2006 Belek – Antalya.

 

Aile terapisinde bütüncül yaklaşım.

16. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 20- 23 Nisan 2006 Belek – Antalya

.

“The effect of family relations to adolescent well-being”

“European Assocation For Research on Adolescence” Kongresi.  02 – 06 Mayıs 2006 Antalya.

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna aile boyutunda yaklaşım.

IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 16-18 Mart 2007, İstanbul

 

Anksiyete bozukluklarında aileye yönelik yaklaşım

17. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıları Kongresi. 19-22 Nisan 2007 Çeşme, İzmir.

 

Aile ve toplum içinde şiddet ve travma karşısında ergen.

11. Ergen Günleri”. 01-03 Aralık 2006, Hacettepe Üniversitesi – Ankara

 

Olgu tartışması: “Bir aile görüşmesinin video aracılığıyla ele alınması ve farklı bakış açılarıyla tartışılması.

Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 14-15 Mayıs, 2007, Ankara

 

Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikler Kursu: Ergen ve Aile İlişkileri

12. Ergen Günleri: Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar, 14-17 Kasım,2007; İstanbul

 

PANDAS

12. Ergen Günleri: Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar, 14-17 Kasım,2007; İstanbul

 

Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikler ve Sorunlar

Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu: ANA-BABA OKULU, 15.Şubat 2008; Ankara

 

Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Aile, Bağlanma, Ailenin işlevselliği ve Ailede İnanç Sistemleri

5. Ulusal Anksiyete Kongresi, 5-9 Mart 2008; Bursa

 

Family Based Intervention Following Disasters

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), 30 Nisan-3Mayıs 2008, İstanbul

 

Çocuk Psikiyatrisinda Aile Merkezli Yaklaşım

17. Anadolu Psikiyatri Günleri: Epidemiyolojiden Kliniğe, 11-14 Haziran 2008; Zonguldak.

 

Aile Terapileri

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25-28 Nisan 2010-Bodrum

 

Çocuklarda görülen anksiyete bozukluklarında ilaç kullanımı

22. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu: 19-20 Şubat 2009; Ankara

 

Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarında aile terapisi.

5. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi; 13-15 Mart 2009; İstanbul

 

Farklı gereksinimi olan gruplara psikodrama teknikleri biçmek: grup çalışması örnekleri.

34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi: 28-30 Mayıs 2009 Bergama.

 

Aile Terapileri Kursu

Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara Şubesi Etkinliği; 18.5.2009; Ankara

 

Gençlerde Psikiyatrik Görüşme İlkeleri ve Zor Durumlar Paneli.

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim, 2009. Ankara.

 

DEHB ve Ergen Suçluluğu İlişkisi

14. Ergen Günleri, 10-12 Aralık, 2009. Ankara.

 

Yaratıcılık

Dışkapı Psikiyatri Günleri; 29-31 Ocak 2010. Ürgüp.

 

Asperger Bozukluğu olan Ünlüler

Yaşam Boyu Asperger Bozukluğu konulu 23.Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu, 1-2 Mart 2010, Ankara

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 23-25 Nisan, 2010; İstanbul

 

Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde Güncel Durumlar Paneli: Aile Terapileri

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 25-28 Nisan 2010, Bodrum. 

 

Kişilik Bozukluklarını Gelişimsel Boyutuyla Anlamak

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 5-9 Ekim 2010 İzmir.

 

Travmada Gelişimsel Etkenler

Psikiyatri Atelyeleri: Ruhsal Travma.; 23-24 Ekim 2010; İstanbul

 

Psychosocial development and problems of adolescents and youth with case studies.

International Children’s Center,  UNFPA işbirliği ile düzenlenen “Adolesan ve Gençlerin Cinsel ve Üreme Sağlığı Eğitm Programı. 8 Kasım 2010 Ankara.

 

Gelişimsel Açıdan Şiddet

3. Adolesan Sağlığı Kongresi; 26-28 Kasım, 2010; İstanbul

 

Engelli Bireylerde Cinsellik

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VIII. Ulusal Kongresi. 3-5 Aralık 2010, İstanbul

 

Ailede İletişim ve Aile Gelişim Dönemleri

UNFPA-Emniyet Genel Müdürlüğü İşbirliği ile Düzenlenen Eğitici Eğitimi Programı, 24 Kasım 2010, Bolu

 

Ergenlik Dönemi Sorunları

“Çocuk Psikiyatrisi Olmayan Yerde Ne Yapmalıyız?” kursu. Bahar Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011, Antalya.

 

Enürezis Noktürna Tedavisi

10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Fethiye.

 

Parental Mental Health and Child Pscyhopathology after Disasters

Medical University of South Carolina, Youth Division, Charleston, ABD; 21 Haziran 2011

 

Yaratıcı İnsan

Psikeart Günleri, 18-19 Mayıs, 2012.

 

Exploiting Technology: Opportunities and Risks for Child Psychiatry: ” The Internet as an information superhighway passing through our homes: what should families do to keep children safe?”

20. Dünya Çocuk Psikiyatrisi Kongresi (IACAPAP) Paris, 21-25 Temmuz 2012

 

Gelişim Psikopatolojisi Açısından Kişilik Gelişimini Belirleyen Etkenler.

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim, 2012. Bursa

 

Aile Terapilerinin Tarihçesi.

3. Dışkapı Günleri. 1-2 Kasım 2012 Konya.

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozuklukları.

4. Adolesan Kongresi, 22-23 Kasım, 2012. Ankara

 

“Fırtına ve Stres” Ergen Beynindeki Değişimin Sonucu mu?

17. Ergen Günleri, 7-9 Aralık 2012. Samsun 

 

EĞİTİCİ OLARAK KATILDIĞI UZUN DÖNEMLİ EĞİTİM PROGRAMLARI 

CETAD Eğitimleri: 2009-2010 Ergen Cinselliği

PSİKOMED Aile Terapileri Eğitim Programı

PSİKODRAMA EĞİTİCİLİĞİ: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

AİLE TERAPİSİ KURSLARI: Bolu, Samsun, Denizli, Diyarbakır, Ankara